Η Αττική Τομή ΑΤΕ έχει αναλάβει και κατασκευάσει από το 2003 πλήθος δημόσιων και ιδιωτικών έργων όπως οδοποιίας ,υδραυλικά ,κτιριακά,ασφαλτόστρωσης και ηλεκτρομηχανολογικά  με γνώμονα την ποιότητα ,το σεβασμό στο περιβάλλον και την ασφάλεια.

Ενδεικτικά αναφέρονται πιο κάτω ορισμένα έργα που ολοκλήρωσε η εταιρεία επιτυχώς:

 • 2003    ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ 2/03 ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ //                                                        ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 750.882,50
 • 2004    ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 9/9/1999 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ//             ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 293.470,00
 • 2005   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α-2005 ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ //ΠΡOΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  445.060,00
 • 2006   1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ) //ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 586.297,53
 • 2007   ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ  // ΠΡOΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.145.810,44 
 • 2008   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ Ν. ΦΑΛΗΡΟ //                                           ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 759.384,23
 • 2009   KATAΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 01/08 (ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ) // ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.562.687,96 
 • 2010   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ //                                                     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.274.013,15 
 • 2011   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΑΝΑΛΗΨΗ  Ν. ΣΠΕΤΣΩΝ //             ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 996.000,00
 • 2012   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 01/10 ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ //              ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 898.235,46 
 • 2013   ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ   //  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 711.893,82 
 • 2014-2015   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙ'Ι'ΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ //             ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.453.319,83
 • 2016   ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ //               ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 437.350,79 € 
 • 2017   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 1/17 // ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 744.908,64 €             
 • 2018   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ //                  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 394.180,00 €
 • 2019   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 1/18 // ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 908.823,95 €